Beogradski radio - amaterski klub YU1ANO

Prijavi se (članovi)

Brojač poseta

Danas 39

Juče 36

Ove nedelje 160

Ovog meseca 563

Do sada 31149

Currently are 4 guests and one member online


Period 1950-1960  Period 1960-1970  Period 1970-2005  Period 2005-2018  Osnivanje kluba YU1ANO  PDF verzija


Увод  

Назив Београдски радио-аматерски клуб YU1ANO одабрали смо ван конвенционалних назива радио-клубова, желећи да у самом називу буде и географски препознатљив.

Иако је 2018. године била формално најмлађа организација радио-аматера у Србији, Београдски радио-аматерски клуб YU1ANO има своје корене у радио-клубу основаном 1948.г. у Београду под називом друштво радио-аматера[1] „Триглав“.

Клуб је основан при Министарству унутрашњих послова ФНРЈ, Управа државне безбедности. Тада је било уобичајено постојање клубова радио-аматера у државним органима, фабрикама и институтима, нарочито оним који су се бавили пословима радио-комуникација или производњом и одржавањем средстава везе.

У то време, 1947. – 1950., друштва радиоаматера и њихови чланови бавили су се углавном градњом пријемника намењених за пријем радио-програма и другим конструкторским делатностима из области електро и радио технике што је имало велики  значај за тадашњу друштвену заједницу.

Од 1. фебруара 1950.г. почело је издавање првих дозвола или одобрења за емитовање појединцима и примо-предајним секцијама радио-клубова (скраћено ППС).

[1] До средине 1950.г. организације радио-аматера имале су у називу „друштво радиоаматера“ или „радиоаматерско друштво“.


 Uvod  Period 1960-1970  Period 1970-2005  Period 2005-2018  Osnivanje kluba YU1ANO  PDF verzija


Период 1950. – 1960. 

Радио-клуб „Триглав“ - Београд формира две примо-предајне секције и добија 1950.г.[2] одобрење за емитовање и позивне знакове YU1AFG и YU1ANO.

Трећу примо-предајну секцију формира 1952.г. и за њу добија позивни знак YU1AWX.

Према усменом предању део клуба под позивним знаком YU1ANO био је при Министарству иностраних послова ФНРЈ, а налазио се на простору тадашње Државне економије у Земуну – Батајница.

Део клуба под позивним знаком YU1AFG био је при IV Одељењу Управе државне безбедности, а  налазио се на простору београдског насеља Мали Мокри Луг.

Претпоставља се да је део клуба уз позивни знак YU1AWX био смештен у згради „ПРИЗАД“[3] на Обилићевом венцу, где се налазило седиште Управе државне безбедности ФНРЈ.

подаци из 1952. године

Радио-клуб „Триглав“ 1953.г. мења назив у Радио-клуб „Борис Кидрич“.

подаци из 1954. године

делимично реконструисана QSL карта из 50-тих година

Чланови РК „Триглав“ - Београд, односно РК „Борис Кидрич“ - Београд

у периоду 1950. – 1960.г.:

YU1AA (Јанез Жнидаршич, од 1951-1956, после YU3AA)  

YU1AD (Мирко Вожњак, од 1951-1956)  

YU1AF (Суман Ферид, од 1951-1958)  

YU1AM (Милош Узелац, од 1951-1954?)  

YU1AP (Душан Павелић, од 1951-1956)  

YU1AQ (Милосав Вучинић, од 1951-1956?)  

YU1AS (Стево Радаковић, од 1951-1959)   

YU1AY (Александар-Ацо Јаблановић, од 1951-1959)  

YU1AZ (Франц Штајдохар, од 1951-1957, после YU3AZ)  

YU1BD (Десимир Ранковић – Лала, од 1951- ?)  

YU1BJ (Јово Јурић, од 1951-1959)  

YU1BK (Јакоб-Јака Клун, од 1951-1959, после YU3BK)  

YU1BM (Мирко Лежајић, од 1951-1956)  

YU1BQ (Иво Сесартић, од 1951-1958)  

YU1BS (Бошко Станковић, од 1951-1959)  

YU1BX (Властимир Илић, од 1951-1956?)  

YU1CX (Људевит Кнежевић, од 1952-1953?)  

YU1CY (Болто Видманић од 1951-1959)  

YU1CZ (Урош Пуцарић, од 1952-1953?)  

YU1DA (Данило-Дача Мијушковић 1951-1959)  

YU1DF (Антон-Нино Блажина 1952-1958)  

YU1DK (Павел Лесјак 1952-1953, после YU3DK)  

YU1DQ (Младен Црљен 1952-1959)  

YU1DR (Раде Ковачевић, 1952-1957)  

YU1DS (Бранко Николић, 1952-1955)  

YU1DT (Ђорђе Ивановић, 1952-1958)  

YU1EB (Ђуро Бисерко, 1952-1956)  

YU1EE (Радоје Видовић, 1952-1959)  

YU1EF (Мелкиор Петровић, 1952-1959)  

YU1EG (Марко Ћурчић, 1952-1959)  

YU1GB (Милан Мајетић, 1953-1959)  

YU1HR (Петар-Пера Векецки, 1956-1959, претходно YU2HR 1954-1955)  

YU1KB (Франц Керин 1955-1959)  

YU1NF (Томислав Крстић 1956-1959)  

YU1EU (Јосип Удовичић, 1956-1960)  

YU1PT (Јанко Бојанић 1956-1959)  

YU1VH (Чедо Косић 1957-1959)  

YU1GX (Стојче Лазаревић 1959-1960).

Преглед чланова је урађен на основу доступних података уписаних у архиви Савеза радио-аматера Југославије о додели личних позивних знакова и датумима полагања операторских класа[4].

Без обзира на приказане податке, одређен број чланова био је у радио-клубу до 1963./1964.г.

Највећи број чланова био је уз позивни знак YU1AFG, а много мање уз YU1ANO и YU1AWX.

YU1AWX је био активан до 1955. године.

Према адресару публикованом средином 1958.г., ППСекције YU1AFG и YU1ANO Радио-клуба „Б.Кидрич“ Београд налазиле су се на следећим адресама:

[2]  Могуће је да се ради о 1951.г., податак ће бити чињенично проверен.

[3] ПРИЗАД – предратно Привилеговано извозно акционарско друштво. Данас је у тој згради смештен ТАНЈУГ. 

[4] Преглед није коначан 


 Uvod  Period 1950-1960  Period 1970-2005  Period 2005-2018  Osnivanje kluba YU1ANO  PDF verzija


Период 1960 - 1970

Реорганизацијом тадашње државне управе, 60-тих година прошлог века, дошло је и до издвајања и премештања организационих целина у друге органе државне управе. Као последица тога и радио-клуб „Борис Кидрич“ је изменио организациону форму, односно престао да постоји као целина.

YU1AFG је 1964.г. као секција ушао у састав радио-клуба „Моша Пијаде“ YU1IOP (основан у марту 1958.г.) и био активан до престанка радио-клуба „Моша Пијаде“ YU1IOP почетком 2000-тих година.

YU1ANO се 1963.године, као самосталан радио-клуб, реорганизује у касарни ЈНА на локацији „13. мај“, ВП 4522 Батајница, и мења назив у „Радио-клуб „Јастребац“ – Земун“ са постојећим позивним знаком  YU1ANO.

QSL карта из 1964. године на којој стоји

RADIO-AMATERSKI KLUB “JASTREBAC” – ZEMUN YU1ANO

 

Чланови Радио-клуба „Јастребац“ - Земун, у периоду 1963.-1970.г., били су[5]:

Ђуро Павловић YU1HU,

Војислав-Воја Костић YU1WD,

Мирко Божић YU1NL,

Миодраг-Мики Глигоријевић YU1SG,

Бранислав-Бане Јевремовић YU1NQI (касније YU1BA),

Сретен-Срето Стојаковић YU1OAK,

Мате Токић YU1NRB,

Драган Филевски YU1KQ,

Бранко Обрадовић YU1NTD,

Тома Палазовски YU1MX,

Рајко Вукашиновић YU1YM,

Дане Медић,

Стево Видан,

Средоје Мирковић,

Ђуро Баук YU1OTY (сада YU1RM),

Живадин-Жика Огњановић (секретар 1964.г.),

Видан Митковски или Митровски (благајник 1964.г.).

Делимично реконструисана QSL карта из друге половине 60-тих година

[5] Преглед није коначан


 Uvod  Period 1950-1960  Period 1960-1970  Period 2005-2018  Osnivanje kluba YU1ANO  PDF verzija


Период 1970 - 2005

Током 1970. године Радио-клуб „Јастребац“ – Земун се припаја Радио-клубу „Нови Београд“ и постаје секција тог клуба као ППС „Јастребац“ YU1ANO.

Припајањем у радио-клуб „Нови Београд“ и премештањем из Батајнице-Земуна на Нови Београд већина чланова тада бившег Радио-клуба „Јастребац“ – Земун углавном  престаје да буде активна у ППС YU1ANO.

ППС YU1ANO се налазио у новобеоградском блоку 21, у бараци где је била МЗ „Ушће“, на адреси Булевар Лењина 85А.

Просторије секције су биле поред, у то време, чувеног београдског диско-клуба „АБЦ“.

У октобру 1970.г. ППС „Јастребац“ YU1ANO имао je предајник ОМ-200 са две QB3/300 у излазном степену, пријемник BC-312M и једну vindom или vs1aa антену. Технику је одржавао Живадин-Жика Огњановић.

У периоду 1970. - 1972.г. ППС „Јастребац“ YU1ANO се подмладио ученицима ОШ „Ј.Б.Тито“ захваљујући наставнику ОТО-а Данилу Капору, Живадину-Жики Огњановићу, Боривоју-Бори Трбовићу YU1NRV (касније YU1AV), Драгану Трајановском YU1OII.

Тако је настала генерација оператора у којој су били Ристо Руковски YU1OZS (сада YU5RR), Горан Родић, Берислав-Берко Сушањ, Драгољуб Гојковић-Мангос, Александар Јелић, Карло Новковић YU1QJA (сада YU1FX), Синиша Радуловић YU1OJT (сада YU1RA). Придружио им се 1976.г. Синиша-Таса Тасић YU1OWW (сада YU1LM).

Велики допринос у едукацији млађе генерације у периоду 1973.-1974.г., нарочито у изради антена, DX раду и такмичењима, дао је Драган-Џим Јовановић YU1OFC који је био члан радио-клуба „Београд“ YU1BKL.

У периоду 1972. - 1977.г. секцију су водили Драган Трајановски YU1OII и Боривоје-Бора Милосављевић YU1OJS (касније YU1JQ), да би после тога вођење секције било поверено млађим члановима и касније Петру-Пери Векецком  YU1HR.

Предајник ОМ-200 је у два-три наврата био у квару, па је привремено у секцију донет предајник SET-12 до поправке ОМ-200. Након трећег квара добијен је предајник TESLA-50 кога смо прозвали „кло-кло“ због неквалитетног тона. Предајник је био немачки Lorenz модификован у  фабрици „Тесла“.

Крајем 1973.г. ППС „Јастребац“ YU1ANO добија на коришћење полован TRIO TS-510 и половну КТ „вертикалку“ DX-3B. Чланови секције 1975.г. успевају да направе појачавач са 4xPL-504 који је радио само на 3,5MHz.

TS-510 је био склон кваровима па је после три године био замењен Sommerkamp-ом FT-250.

Као последица рушења једне половине бараке одакле се иселила МЗ „Ушће“, 1979.г. секција је остала без просторија, па је премештена у просторију вешернице на крову зграде Бул. Лењина бр. 99.

Исте године просторија је обијена и из ње је украден исправљач FP-250 од примопредајника FT-250, што је значило привремени прекид активности.

Захваљујући управи Спортског друштва „Ушће“ секција 1980.г. добија једну просторију у делу бараке који није порушен, где наставља нормалан рад.

Крајем 1980.г. секција добија нов примопредајник YAESU FT-901DM.

Треба истаћи да је Радио-клуб „Нови Београд“ крајем 70-тих година имао 12 примопредајних секција и да су се секције међусобно помагале, па су у секцију „Јастребац“ често долазили Драгомир Мрдак  YU1OUN (касније YU1VV), Иван Тодоровић YU1OPZ (YU1UA, сада YUØU), Драган Тодоровић YU1POZ (сада YU1UU), Антун-Тони Руменовић YU1OZR (касније YU1AC), Миодраг-Стева Стевановић YU1LY, Душко-Дуле Костић YU1RKK (сада YU1RK) који је био члан радио-клуба „Вождовац“ YU1AOD.

Крајем 70-тих година услед идеолошких промена МЗ „Ушће“ мења назив у МЗ „Едвард Кардељ“ па РК „Нови Београд“ формално мења назив ППС „Јастребац“ у ППС „Е.Кардељ“ YU1ANO.

Код чланова секције тај назив никада није прихваћен и нису га користили.

Средином 80-тих година, на инсистирање чланова секције, ППС-у се враћа стари назив „Јастребац“, а касније се мења у ППС „Ушће“ YU1ANO.

Године 1984. у просторију секције „Јастребац“ долази Техничка секција радио-клуба „Нови Београд“ коју наставља да води Тома Бачлија.

У јесен 1984.г. Синиша-Таса Тасић YU1LM и Зоран-Дарке Дарић праве први програм за вођење дневника на ZX Spectrum рачунару.

Године 1985. секција добија полован „бим“ TH3MK3 и полован ротатор HAM-IV. Чланови секције су репарирали „бим“ и ротатор, направили стуб од цеви дужине 6м, направили командни кабл за ротатор и уз помоћ осталих чланова радио-клуба „Нови Београд“ поставили „бим“ на суседну зграду, бул. Лењина 85.

Тих година у секцији се формира група младих оператора Милош Чекановић 4N1DXX (после YT1DX), Војислав-Вања Стојићевић YT1YV и Аљоша Јовановић, а прикључују се  Драган-Гаги Антонић YZ1DRA (сада YU1UO) и Милош-Аћим Аћимовић YU1PNC  (сада YU1YV).

Средином 1987.г. у секцији су се често окупљају учесници „кврц програма“ који је иницирао Антон-Нино Блажина YU1DF. Поред Нине Блажине YU1DF ту су били и Петар-Пера Векецки YU1HR, Вилим-Маша Маргитић YU1GV, Мирко Исаиловић YU1DQ (ex YU5XFF), Сава-Саша Трзин YU1FM, Миодраг-Мики Глигоријевић YU1SG, Стеван-Стево Шушњар YT1MYN, Милан Јагодић YT1MVJ, Томислав-Тома Симић YU1GQ, Ђорђе Стојановић YU1KH, Владимир-Влада Босиочић YU1JP.

Почетком 90-тих година, пошто је простор секције био исувише мали за дружење, прелазе са дружењем у ДВД „Матица“ Земун.

Деведесете године обележио је пад колективне активности у секцији.

Разлози су били економска ситуација у земљи, ратови, пресељење чланова у друге делове Београда.

Уз то, током једне олује пукао је ротатор и TH3MK3 је пао на кров зграде.

Крај 90-тих обележило је НАТО бомбардовање, што је уз неке субјективне разлоге значило и изостанак какве-такве активности у секцији YU1ANO.

Просторија је 1999.г. реновирана донацијом, али су и поред свих планова и идеја изостале активности на обнављању чланства.

Спортско друштво „Ушће“, које је газдовало бараком, у неколико наврата нас је  током 2 године упозоравало да неактивност секције не задовољава и не оправдава наше бесплатно коришћење просторије.

С обзиром да ништа нисмо урадили, секција је 2005.г. буквално избачена из просторије.

Уз чињеницу да се секција и три пута селила, на тај начин је остала и без историјске грађе (дипломе, плакете, пехари, „станични дневници“, QSL карте, итд.).


 Uvod  Period 1950-1960  Period 1960-1970  Period 1970-2005  Osnivanje kluba YU1ANO  PDF verzija


Период 2005 - 2018

Да би сачували традиције позивног знака YU1ANO, радио-клуб „Нови Београд“ је 2010.г. формално обновио дозволу за рад YU1ANO.

У периоду 2006. – јун 2018.г. позивни знак је био активан у домаћим и међународним такмичењима захваљујући ангажовању Ивана Тодоровића YUØU, Звонка Цоље YT1WA, Душана-Дулета Ћехе YU1EA, Синише Радуловића YU1RA и  Војислава-Вање Стојићевића YT1YV (2006. – 2009.) који су са својих локација радили на клубски позивни знак YU1ANO.

Крајем 2017.г. неколико чланова радио-клуба „Нови Београд“, који су по месту становања лоцирани уз Ибарску магистралу, дошли су на идеју да и практично активирају рад секције „Ушће“ YU1ANO кроз заједничко учешће у такмичењима.

Идеја се претворила у жељу за стварањем новог радио-клуба, што је формализовано 2018.г. на годишњој Скупштини радио-клуба „Нови Београд“ давањем сагласности за „излазак“ секције „Ушће“ YU1ANO из састава радио-клуба „Нови Београд“.


 Uvod  Period 1950-1960  Period 1960-1970  Period 1970-2005  Period 2005-2018  PDF verzija


Оснивање Београдског радио-аматерског клуба YU1ANO

Уочи Видовдана, 27. јуна 2018. године, а на 70-ту годишњицу оснивања радио-клуба „Триглав“ – „Б.Кидрич“ који је имао позивни знак YU1ANO, „Београдски радио-аматерски клуб YU1ANO“ основали су: Душан Ћеха YU1EA, Иван Тодоровић YUØU, Карло Новковић YU1FX, Синиша Тасић YU1LM, Звонко Цоља YT1WA, Зоран Живковић YT4T, Борислав Митровић YU4JJ и Синиша Радуловић YU1RA.

У 2018. и 2019.г. придружили су им се: Селимир Пашић YU1EO, Ранко Леви YU1KT, Иван Мастиловић            YU1LA, Синиша Бурина YU1SX, Драгољуб Стојановић YT7M, Златан Шахиновић YU5ZZ, Слободан Станковић YT2SS, Марко Митровић YT3MAR,

Милош Ћеха YU4OIZ и Михаљ Халаи YU4CKY.

писао YU1RA децембра 2019.г.

Pronadji

Aktivnosti kluba pomažu

Ministarstvo Odbrane Republike Srbije


 

Knjigovodstvena Agencija


 

 KENWOOD Srbija

Radio-klub je član

Copyright © 2024
YU1ANO. All Rights Reserved.